ஹஜ் 2023: 110 முகவர்கள் நியமனம்

இவ்­வ­ருட ஹஜ் யாத்­தி­ரைக்­காக இலங்­கை­யி­லி­ருந்து ஹஜ் யாத்­தி­ரி­கர்­களை சவூதி அரே­பி­யா­வுக்கு அழைத்துச் செல்­வ­தற்-கு 110 ஹஜ் முக­வர்கள் நிய­மிக்­கப்­பட்­டுள்­ளார்கள். இந்­நி­ய­மனம் முஸ்லிம் சமய பண்­பாட்­ட­லு­வல்கள் திணைக்­க­ளத்­தினால் ஹஜ் முக­வர்­க­ளுக்­கென நடாத்­தப்­பட்ட நேர்­மு­கப்­ப­ரீட்­சையின் பின்பு வழங்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

Leave a Reply