ரமழானும் பெண்களும்

வழ­மை­யான மாதங்­களை விட உயர்­வான ஒரு மாத­மாக இதோ ரமழான் எங்­களை வந்­த­டைந்து மிக வேக­மா­க­ எங்­களை விட்டும் கடந்து சென்று கொண்­டி­ருக்­கி­றது. அல்­குர்ஆன் இறங்­கப்­பட்ட இந்த அற்­புத மாதத்தின் ஒவ்­வொரு நிமி­டமும் பெறு­ம­தி­யா­னது. ஆனால் ஏனோ நாம் தான்­ அதன் பெறு­மதி உண­ராது செயற்­பட்டுக் கொண்­டி­ருக்­கிறோம்.

Leave a Reply