மட்டக்களப்பு நகர் பள்ளிவாசல் காணியை ஆக்கிரமிக்க முயற்சி!

கடந்த சில நாட்­க­ளாக மட்­டக்­க­ளப்பு நகரின் முகப்பாய் அமைந்­துள்ள மட்­டக்­க­ளப்பு நகர பள்­ளி­வா­ச­லான ஜாமியுஸ் ஸலாம் ஜும்மாப் பள்ளிக் காணியை அப­க­ரிப்பதற்கான முயற்சிகளில் சில தரப்பினர் ஈடுபட்டுள்ளதை அவதானிக்க முடிகிறது.

Leave a Reply