அரசாங்கத்தில் இணையேன் என்கிறார் கபீர்

ஐக்­கிய மக்கள் சக்­தியின் பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்­க­ளான கபீர் ஹாஷிம் மற்றும் ஏ.எச்.எம்.பௌசி ஆகியோர் அர­சாங்­கத்தில் இணை­ய­வுள்­ளனர் என செய்­திகள் பரவி வரும் நிலையில் கபீர் ஹாஷிம் அதனை மறுத்­துள்­ளார்.

Leave a Reply