சடுதியான சரிவில் அமெரிக்க டொலர் – இன்றைய நாணய மாற்று விகிதம்! samugammedia

இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று (24-04-2023) வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி,

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 313 ரூபா 05 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 328ரூபா 51சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 388 ரூபா 39 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 409 ரூபா 83 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 342 ரூபா 62 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 361 ரூபா 67 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 348 ரூபா 88 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 370 ரூபா 89 சதம்.

கனடா டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 229 ரூபா 78 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 243 ரூபா 90 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 209 ரூபா 43 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 222 ரூபா 33 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 233 ரூபா 70 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 247 ரூபா 18 சதம்.

ஐப்பான் யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 2 ரூபா 33 சதம் – விற்பனை பெறுமதி 2 ரூபா 46 சதம்

Leave a Reply