திடீரென கலைக்கப்பட்ட ஆசிரியர் இடமாற்ற சபை!SamugamMedia

கல்வியமைச்சின் கீழுள்ள ஆசிரியர் இடமாற்ற சபை உடன் அமுலுக்கு வரும் வகையில் கலைக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply