இஸ்ரேலின் அடக்குமுறைக்கு எதிராக இலங்கை கண்டனம் தெரிவித்ததா?

இஸ்­ரேலின் இந்த வல­து­சாரி ஆட்சி மற்றும் பங்­கா­ளர்­களால் முன்­னெ­டுக்­கப்­படும் சித்­திர­வ­தைகள் அடக்­கு­முறை மற்றும் விரி­வாக்­க­வாதம் உள்­ளிட்ட கடும்­போக்கு செயற்­பா­டு­க­ளுக்கு இலங்கை அரசு கண்­டனம் தெரி­வித்­துள்­ளதா? என ஐக்­கிய மக்கள் சக்தி பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பினர் இம்­தியாஸ் பாக்கிர் மாக்கார் சபையில் கேள்வி எழுப்­பினார்.

Leave a Reply