தொழில்முயற்சியாளர்களுக்கு கடன்களை மீளச் செலுத்த நிவாரணம்-மத்திய வங்கி கோரிக்கை!SamugamMedia

தொழில்முயற்சியாளர்களுக்கு கடன்களை மீளச் செலுத்துவதற்கு அதிக சலுகைகளை வழங்குமாறு வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களுக்கு இலங்கை மத்திய வங்கி ஆலோசனை வழங்கியுள்ளது.

நாட்டின் தற்போதைய பொருளாதார நிலைமை காரணமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள நுண், சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான தொழில் முயற்சியாளர்களுக்கு கடன்களை மீளச் செலுத்துவதற்கு பொருத்தமான நிவாரணத் திட்டத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிவுறுத்தல்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

எதிர்கால கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தும் திறன் மற்றும் வணிகத்தின் நம்பகத்தன்மை மற்றும் வாடிக்கையாளர்களின் எதிர்கால கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தும் திறன் ஆகியவற்றைப் பொறுத்து கடன் மறுசீரமைப்பு, மறுசீரமைப்பு மற்றும் முன்கூட்டியே அடைத்தல் ஆகியவை ஒவ்வொரு வழக்கின் அடிப்படையில் செய்யப்படலாம் என்று ஆலோசனை கூறுகிறது.

Leave a Reply