இலங்கையில் டின் மீன் வாங்குவோருக்கு முக்கிய அறிவிப்பு – தரம் தொடர்பில் வெளியான தகவல்! SamugamMedia

உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் டின் மீன்களை சந்தைக்கு வெளியிடுவதற்கு இலங்கை தர நிர்ணய நிறுவனத்தின் சான்றிதழ் கட்டாயம் என இலங்கை தர நிர்ணய நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

எந்தவொரு தயாரிப்புக்கும் SL இருக்க வேண்டும் என்று இலங்கை தர நிர்ணய நிறுவனம் கூறுகிறது

எஸ். வழங்கும்போது இலங்கை தர நிர்ணய நிறுவனம் முறையான வழிமுறையைப் பின்பற்றுகிறது. எஸ்.எல்.எஸ் சின்னம் இல்லாத உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் டின் மீன்கள் சந்தையில் இருப்பின் அதனை ஒழுங்குபடுத்துவது நுகர்வோர் அதிகாரசபையே எனவும் அந்த அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

பதினான்கு உள்ளூர் டின் மீன் உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்குச் சொந்தமான முப்பத்தேழு வர்த்தகநாமங்கள் இலங்கை தர நிர்ணய நிறுவனத்தால் சான்றளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த அறிவிப்பில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply