இலங்கையை இடைநிறுத்திய சர்வதேச ரக்பி சம்மேளனம்! samugammedia

சர்வதேச ரக்பி சம்மேளனம் இலங்கையின் ரக்பி அங்கத்துவத்தை உடனடியாக அமுலுக்கு வரும் வகையில் இடைநிறுத்தியுள்ளது.

Leave a Reply