இலங்கைக்கு மருத்துவப் பொருட்களை வழங்கிய பிரேசில்! samugammedia

பிரேசில் கூட்டுறவு முகமை (ABC) மூலம் பிரேசில் கூட்டமைப்பு குடியரசு இலங்கைக்கு மருத்துவப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட 10,000 இன்சுலின் குப்பிகள் மற்றும் 08 மில்லியன் பாலிப்ரொப்பிலீன் குறிப்புகளை வழங்கியது.

17 மே 2023 அன்று கொழும்பில் உள்ள வெளிவிவகார அமைச்சில் வைத்து இன்று இலங்கைக்கான பிரேசில் தூதுவர் செர்ஜியோ லூயிஸ் கேனஸிடம் இருந்து வெளிவிவகார இராஜாங்க அமைச்சர் தாரக பாலசூரிய மருத்துவப் பொருட்களை நன்கொடையாகப் பெற்றுகொண்டார்.

இலங்கைக்கும் பிரேசிலுக்கும் இடையிலான நீண்டகால நட்புறவை எடுத்துரைத்த வெளிவிவகார இராஜாங்க அமைச்சர், பிரேசில் அரசாங்கத்தின் இந்த நல்லெண்ணச் செயலுக்குப் பாராட்டு தெரிவித்தார்.

Leave a Reply