தீர்வின்றித் தொடரும் கபூரிய்யா விவகாரம்!

நாட்டில் இயங்­கி­வரும் வர­லாற்று புகழ்­மிக்க அர­புக் ­கல்­லூ­ரி­களில் மஹ­ர­கம கபூ­ரிய்யா அர­புக்­கல்­லூரி 92 வரு­ட­கால பழமை வாய்ந்த கலா­பீ­ட­மாகும். கபூர் ஹாஜி­யா­ரினால் வக்பு செய்­யப்­பட்டு பல தசாப்­த­ கா­ல­மாக சீராக இயங்கி வந்த கபூ­ரிய்யா அர­புக்­கல்­லூரி இன்று சவா­லுக்­குட்­ப­டுத்­தப்­பட்­டுள்­ளது.

Leave a Reply