அரபா நாளும் உழ்ஹிய்யாவின் சட்டங்களும்

துல்ஹஜ் மாதத்தின் முதல் 10 நாட்­களும் இஸ்­லாத்தின் பார்­வையில் மிகச் சிறந்த தினங்­க­ளாகும். ரமழான் மாதத்தின் பிந்­திய 10 தினங்­களும் சிறப்பு பெறு­வ­தற்கு லைலத்துல் கத்ர் இரவு கார­ண­மாக இருப்­பது போல் துல்­ஹஜ்ஜின் முதல் 10 இர­வு­களும்  சிறப்பு பெறு­வ­தற்கு அதில் ஒன்­பதாம் தினத்தில் இடம்­பெறும் அரபா தினம் கார­ண­மாகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *