தேசிய உப்பு கூட்டுத்தாபனதிற்கு புதிய தலைவர்

தேசிய உப்பு கூட்டுத்தாபனத்தின் புதிய தலைவராக கலாநிதி அனுர பண்டார நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் இன்று பதவிப் பிரணமானம் செய்து கொண்டார்.

The post தேசிய உப்பு கூட்டுத்தாபனதிற்கு புதிய தலைவர் appeared first on Tamilwin Sri Lanka.

Leave a Reply