கொழும்பில் சிறுநீரக வர்த்தகமா? குற்றச்சாட்டுக்கள் உண்மையா? திட்டமிட்ட பிரசாரங்களா?

அது கடந்த நவம்பர் 18 ஆம் திகதி. பொரளை – கொட்டா வீதியில் அமையப் பெற்­றுள்ள ‘வெஸ்டேர்ன்’ தனியார் வைத்­தி­ய­சா­லையில் அமை­தி­யற்ற நிலை ஏற்­பட்­டது. தமது சிறு­நீ­ரக நன்கொடை நிதி தொடர்பில் கிடைக்க வேண்­டிய உப­காரத் தொகை கிடைக்­க­வில்லை எனவும் அதனை பெற்றுத் தரு­மாறும் ஒரு குழு முன்­னெ­டுத்த எதிர்ப்­புகள் இதற்கு கார­ண­மாகும்.

Leave a Reply