விகாரைக்கு விஜயம் செய்து கலாசாரத்தை பரிமாறிய மௌலவிகள்

‘‘நாம­னை­வரும் ஒரே நாட்டின் மக்கள். நாங்கள் பிள­வு­பட்­டி­ருக்­கக்­கூ­டாது. எங்­க­ளுக்குள் ஒற்­றுமை நில­வா­விட்டால் எங்கள் நாடு முன்­னேற்­ற­ம­டை­யாது.

Leave a Reply