தாஜுதீனின் கொலை பின்னணி குறித்து இப்போதாவது உண்மையை கூறுங்கள்

நிறை­வேற்று அதி­காரம் கொண்ட ஜனா­தி­பதி என்ற வகையில் வசீம் தாஜுதீன் கொலை விவ­கா­ரத்தில் நீதியைப் பெற்­றுக்­கொ­டுக்க முடி­யா­த­மை­யிட்டு மைத்­தி­ர­ிபால சிறி­சேன வெட்­கப்­பட வேண்டும். இவ்­வி­வ­கா­ரத்தை வைத்து மீண்டும் அர­சியல் நாட­கத்தை அரங்­கேற்ற வேண்டாம்.

Leave a Reply