வெளிநாட்டு பிரஜாவுரிமை பெற்ற இலங்கை முஸ்லிம் இங்கு திருமணம் செய்வதற்கு தடை

‘வெளி­நா­டு­களில் பிர­ஜா­வு­ரிமை பெற்று வாழ்ந்­து­வரும் இலங்கை முஸ்லிம் ஒருவர் இலங்கை வந்து இலங்­கையில் விவாகப் பதிவு செய்து கொள்­வ­தற்கு தடை இருக்­கி­றது. இலங்­கையில் வாழும் ஒரு பெண்ணை அவரால் திரு­மணம் செய்து கொள்ள முடி­யாது. இந்­ந­டை­முறை முஸ்­லிம்­க­ளுக்கு மாத்­தி­ரமே தடை செய்­யப்­பட்­டுள்­ளது.

Leave a Reply