மத்ரஸாக்களுக்கான பாடத்திட்டம் : இஸ்லாமிய இயக்கங்களின் கருத்துக்களை கோருகிறது திணைக்களம்

நாட்டில் இயங்­கி­வரும் அனைத்து குர்ஆன் மத்ர­ஸாக்­க­ளுக்­கு­மான ஒரு பொது­வான பாடத்­திட்டம் தயா­ரிக்­கப்­பட்­டுள்ள நிலையில், அப்­பா­டத்­திட்டம் தொடர்பில் இஸ்­லா­மிய இயக்­கங்­களின் கருத்­துகள் கோரப்­பட்­டுள்­ளன.

Leave a Reply