900,000 பலஸ்தீனர்கள் இஸ்ரேலிய தாக்குதலை எதிர்கொள்கின்றனர்

கடந்த செவ்­வாய்க்­கி­ழ­மை­யன்று வடக்கு காஸா மற்றும் காஸா நக­ரத்­தி­லுள்ள 900,000 பலஸ்­தீன பொது­மக்கள் இஸ்­ரே­லிய டாங்­கி­க­ளாலும் தாக்­கு­த­லுக்கு தயா­ராகி வரும் படை­க­ளாலும் சூழப்­பட்­டனர்.

Leave a Reply