முட்டை விலையை கணிக்க ஒரு வாரம் அவகாசம்!

தற்போதைய தற்போதைய நிலையில் கோழி முட்டையொன்றை விற்பனைசெய்யக்கூடிய விலையை ஒரு வாரத்தில் கணக்கிட்டு வழங்குமாறு நிதி மற்றும் வர்த்தக அமைச்சுக்கு அரசாங்க நிதி பற்றிய குழு உத்தரவிட்டுள்ளது.

நேற்று நாடாளுமன்ற கட்டடத்தொகுதியில் இடம்பெற்ற கூட்டத்தில் அக்குழுவின் தலைவர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹர்ஷ டி சில்வா இதனைத் தெரிவித்தார்.

கோழி தீவனத்தை இலங்கைக்கு இறக்குமதிசெய்வது தொடர்பான ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி கட்டுப்பாட்டு ஒழுங்குவிதிகளை கருத்திற்கொண்டு இந்த விலையை கணக்கிடுமாறு இதன்போது அவர் தனது உத்தரவில் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்நிலையில் கோழி முட்டையொன்றை விற்பனைசெய்யக்கூடிய விலை ஒரு வாரத்தில் கணக்கிட்டு வழங்குமாறு நிதி மற்றும் வர்த்தக அமைச்சுக்கு அரசாங்க நிதி பற்றிய குழு உத்தரவிட்டுள்ளது.

நேற்று நாடாளுமன்ற கட்டடத்தொகுதியில் இடம்பெற்ற கூட்டத்தில் அக்குழுவின் தலைவர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹர்ஷ டி சில்வா இதனைத் தெரிவித்தார்.

கோழி தீவணத்தை இலங்கைக்கு இறக்குமதிசெய்வது தொடர்பான ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி கட்டுப்பாட்டு ஒழுங்குவிதிகளை கருத்திற்கொண்டு இந்த விலையை கணக்கிடுமாறு இதன்போது அவர் தனது உத்தரவில் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *