நாட்டில் மேலும் 7 புதிய அரசியல் கட்சிகளுக்கு ஒப்புதல்!

நாட்டில் 7 புதிய அரசியல் கட்சிகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை தேர்தல் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

அதன்படி,

1. ஐக்கிய காங்கிரஸ் கட்சி

2. இரண்டாம் தலைமுறை

3. இலங்கையின் சமூக ஜனநாயகக் கட்சி

4. தேசப்பற்றுள்ள ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

5. பகுஜன் வியட் பெரமுனா

6. ஈரோஸ் ஜனநாயக முன்னணி

7. ஜனநாயக மக்கள் காங்கிரஸ்

பின்வரும் கட்சிகள் இலங்கையில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளில் அடங்கும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

Leave a Reply