தடுப்பூசி பெற்றுக்கொண்ட வவுனியா பிரதேச சபை பணியாளர் ஒருவருக்கு தொற்று உறுதி!

தடுப்பூசி பெற்றுக்கொண்ட வவுனியா பிரதேச சபை பணியாளர் ஒருவருக்கு தொற்று உறுதி!

தடுப்பூசி பெற்று கொண்ட அடுத்த நாளிலிருந்து காச்சல் உள்ளாகிய நிலையில் வைத்திய சாலை சென்று பரிசோதித்த போது தொற்றுதி ஆகியுள்ளது

Advertisement

Leave a Reply