வாக்காளர் பதிவுகளை இணையம் ஊடாகவும் விண்ணப்பிக்கலாம்

2021 ஆம் ஆண்டுக்கான வாக்காளர் இடாப்பில் பெயர்களை பதிவு செய்வதற்கு இணையத்தினூடாக விண்ணப்பிக்கவும் சந்தர்ப்பமொன்று வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் www.election.gov.lk என்ற இணையதளத்தின் ஊடாக விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்க முடியும்.

வாக்காளர் இடாப்பில் பெயரை சேர்த்துக் கொள்ள தகுதி பெறும் 18 வயதை கடந்த இலங்கையர்களை பதிவு செய்வதற்கும், தற்போது காணப்படும் இடாப்பில் உள்ள குறைபாடுகளை நீக்கிக் கொள்வதற்கும், பதிவு மாற்றங்களை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கும், 2020 ஆம் ஆண்டு பதிவு செய்யப்படாத வாக்காளர்களை பதிவு செய்யவும் இந்த திட்டத்தினூடாக ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

குறித்த விடயங்கள் தொடர்பில் ஏதேனும் குழப்பங்கள் காணப்படுமாயின் [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு தெரிவிக்க முடியும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *