2021 திருமதி உலக அழகிப் போட்டி அமெரிக்காவுக்கு மாற்றம்

2021 திருமதி உலக அழகிப் போட்டி இலங்கையில் இருந்து அமெரிக்காவுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.

2021 திருமதி அழகிப் போட்டியை இலங்கையில் நடத்துவதென கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு நவம்பரில் தீர்மானிக்கப்பட்டு இருந்தது.

எனினும் தற்போது, குறித்த போட்டியை அமெரிக்காவின் லாஸ் வேகாஸில் நடத்துவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கமைய, 2021 திருமதி அழகிப் போட்டி எதிர்வரும் 2022 ஜனவரி 15 ஆம் திகதி லாஸ் வேகாஸில் நடைபெறவுள்ளதாக ஏற்பாட்டுக் குழு அறிவித்துள்ளது.

Leave a Reply