மேலும் 2 மில்லியன் சைனோபாம் தடுப்பூசிகள் நாளை இலங்கைக்கு!

மேலும் 2 மில்லியன் சைனோபாம் தடுப்பூசிகள் நாளை (06) நாட்டை வந்தடையவுள்ளன.

இதனை இராஜாங்க அமைச்சர் சன்ன ஜயசுமன தெரிவித்தார்.

Advertisement

Leave a Reply