இலங்கை – சவூதி உறவு இரு நாடுகளின் நட்புறவின் அடிப்படையில் ஸ்தாபிப்பு

சவூதி மற்றும் இலங்கை ஆகிய நாடு­க­ளுக்கு இடை­யி­லான இரு தரப்பு உற­வுகள் இரு நாடு­களின் தலை­மை­களின் அனு­ச­ர­ணையின் கீழ் ஒத்­து­ழைப்பு மற்றும் நட்­பு­றவின் அடிப்­ப­டையில் ஸ்தாபிக்­கப்­பட்­டுள்­ள­தாக இலங்­கைக்­கான சவூதி அரே­பிய தூதுவர் காலித் ஹமூத் அல்­கஹ்­தானி தெரி­வித்தார்.

Leave a Reply