ஈரானில் மாணவிகளுக்கு நஞ்சூட்டல்

பாட­சாலை மாண­விகள் நஞ்­சூட்­டப்­பட்­ட­மைக்­கான அறி­கு­றி­களைக் காட்டும் முதல் சம்­பவம் கடந்த வருடம் நவம்பர் பிற்­ப­கு­தியில் சம­ய­ரீ­தி­யாக முக்­கி­யத்­துவம் வாய்ந்த நக­ர­மான ஈரானின் கும் நகரில் பதி­வா­னது.

Leave a Reply