வடக்கு கிழக்கை அச்சுறுத்தும் சிங்களமயமாக்கல்

வடக்கு கிழக்கில் தமிழ் முஸ்லிம் மக்கள் செறிந்து வாழும் பகு­தி­களில் சிங்­க­ள­மா­ய­மாக்கல் செயற்­பா­டுகள் தீவி­ர­ம­டைந்து வரு­வதை அண்மைக் கால சம்­ப­வங்கள் உணர்த்தி நிற்­கின்­றன.

Leave a Reply