முஸ்லிம் சமூகம் முஹம்மது நபி (ஸல்) அவர்களின் வாழ்க்கை முறையினை முழுமையாக நோக்க வேண்டும்

“இன்­றைய முஸ்லிம் சமூகம் அல்­லாஹ்­வு­டைய இறு­தித்­தூதர் முஹம்­மது (ஸல்) அவர்­க­ளு­டைய வாழ்க்கை வழி­மு­றை­களை எல்லா திசையில் இருந்தும் நோக்க வேண்­டிய அவ­சி­யத்தில் இருக்­கி­றது” என அகில இலங்கை ஜம் இய்­யத்துல் உலமா சபையின் தலைவர் அஷ்ஷெய்க் எம்.ஐ.எம். ரிஸ்வி முப்தி தெரி­வித்தார்.

Leave a Reply