மறுசீரமைப்புக்குள்ளாகும் அகில இலங்கை முஸ்லிம் கல்வி மாநாடு

இலங்கை முஸ்­லிம்­களின் கல்விப் பிரச்­சி­னை­களை அரச மட்­டத்தில் கலந்­து­ரை­யாடி தீர்­வு­களை பெறும் நோக்கில் 1964 இலங்கை முஸ்லிம் கல்வி மாநாடு ஆரம்­பிக்­கப்­பட்­டது. அதன் ஆரம்பத் தலைவர் ஷாபி மரிக்கார் அவர்­களின் காலத்தில் பல கல்விப் பணிகள் மேற்­கொள்­ளப்­பட்­டதை நாம் அறிவோம்.

Leave a Reply