சிறுபான்மை பிரதிநிதித்துவத்தை குறைக்கும் புதிய எல்லை நிர்ணயம்

உள்­ளூ­ராட்சி மன்றத் தேர்தல் இன்று கானல் நீரா­கி­விட்­டது. உள்­ளூ­ராட்சி மன்றத் தேர்தல் இவ்­வ­ருடம் நடத்­தப்­ப­ட­மாட்­டாது. அடுத்த வருட முற்­ப­கு­தியில் ஜனா­தி­பதி தேர்­தலே நடத்­தப்­படும் என்­பது ஜனா­தி­ப­தி­யி­னாலும் அதி­கா­ரத்தில் உள்­ள­வர்­க­ளாலும் சமூக மயப்­ப­டுத்­தப்­பட்டு விட்­டது.

Leave a Reply