சஹ்ரான் ஹாஷிமின் மைத்துனரும் அவரது கர்ப்பிணி மனைவியும் கைது

சஹ்ரான் ஹாஷிமின் மைத்­துனர், அதா­வது மனை­வியின் சகோ­தரர் திடீ­ரென பொலி­ஸாரால் கைது செய்­யப்­பட்டு விளக்­க­ம­றியலில் வைக்­கப்பட்­டுள்ளார்.

Leave a Reply