சூடானில் உள்நாட்டுப்போர் தீவிரம் : 41 இலங்கை பிரஜைகளில் 13 பேர் சவூதியை அடைந்தனர்

சூடானில் உள்­நாட்­டுப்போர் தீவி­ர­ம­டைந்­துள்ள நிலையில் அங்கு வாழும் 41 இலங்­கை­யர்­களில் 13 பேர் பாது­காப்­பாக மீட்­கப்­பட்டுள்ளனர்.

Leave a Reply