தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுக்கு அனுப்பப்பட்ட அச்சிடப்பட்ட வாக்குச் சீட்டுகள்! samugammedia

வாக்குப்பதிவு தொடர்பாக உள்ளூராட்சி அமைப்புகளால் அச்சிடப்பட்ட வாக்குச் சீட்டுகள் மற்றும் முடிவு ஆவணங்கள் தவிர மற்ற அச்சிடப்பட்ட வாக்குச் சீட்டுகள் தேர்தல் ஆணையத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாக அரச அச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

வாக்குப்பதிவு திகதி அறிவிக்கப்பட்டதன் பின்னர், அச்சுப் பணிகளுக்கான ஏற்பாடுகள் மற்றும் அச்சகத்திற்கு தேவையான பொலிஸ் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட வாக்குச் சீட்டுகள் மற்றும் பெறுபேறு ஆவணங்கள் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவிடம் கையளிக்கப்படும் என கங்கானி லியனகே தெரிவித்துள்ளார்.

தேர்தல் தொடர்பில் உள்ளூராட்சி அதிகாரிகள் 190 மில்லியன் ரூபாவிற்கும் அதிகமான அச்சுப் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளதாகவும், அதற்காக அரசாங்க அச்சகத்திற்கு இன்னும் சுமார் 40 மில்லியன் ரூபா கிடைத்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.

17 மாவட்டங்கள் தொடர்பான வாக்குச் சீட்டுகள் மற்றும் முடிவு ஆவணங்கள் அச்சிடப்பட்டுள்ளதாகவும், அவை அச்சகத்தில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அச்சக அதிகாரி தெரிவித்தார்.

மற்ற வகை அச்சிடப்பட்ட தாள்கள் தேர்தல் ஆணையத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், ஒப்படைக்கப்பட்ட கையிருப்பில் மற்றொரு பகுதி தேர்தல் ஆணையத்திடம் கொண்டு செல்லப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

Leave a Reply