நாட்டில் தங்கத்தின் இன்றைய விலை நிலவரம்…!samugammedia

உலக சந்தையில் நாளுக்கு நாள் தங்கத்தின் விலை ஏற்ற, இறக்கத்துடன் பதிவாகி வருகின்றது.

இதன்படி,  இலங்கையில் இன்றையதினம்(01) தங்க நிலவரத்தின்படி, 24 கரட் 1 கிராம் தங்கத்தின் விலை 22,620.00 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது. அதன்படி 24 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று 180,950.00ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

22 கரட் 1 கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூபாய் 20,740.00 பதிவாகி, அதற்கமைய 22 கரட் தங்கப் பவுண் ஒன்று 165,900.00 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

Leave a Reply