ஜனாஸா எரிப்புக்கு கூறும் ஏற்க முடியாத காரணம்

கொவிட் 19 தொற்­றினால் மர­ணித்­த­வர்­களின் சட­லங்­களை அடக்கம் செய்ய முடி­யாது; எரிக்­கவே முடியும் எனும் அறி­வு­பூர்­வ­மற்ற கொள்­கையை நடை­மு­றைப்­ப­டுத்­திய ஒரே நாடு இலங்­கையே என்­பதை உல­கமே அறியும்.

Leave a Reply