ராஜகிரிய மத்ரஸதுந் நூராணியாவின் காணிகள் வேறு நிறுவனமொன்றின் பெயருக்கு மாற்றம்

ராஜ­கி­ரிய நூரா­ணியா ஜும்­ஆப்­பள்­ளி­வாசல், அதன் கீழ் இயங்கும் மத்­ர­ஸதுல் நூரா­ணியா ஹிப்ழ் கல்­லூ­ரியின் பெயரில் கொள்­வ­னவு செய்­யப்­பட்ட காணிகள் பள்­ளி­வாசல் நம்­பிக்­கை­யாளர் சபையின் முகா­மைத்­து­வக்­குழு அனு­ம­தி­யின்றி நிதா பவுண்­டேஷன் எனும் நிறு­வ­னத்தின் பெயரில் மாற்­றப்­பட்­டுள்­ள­தாக குற்றம் சுமத்­தப்­பட்டு வக்பு சபையில் வழக்­கொன்று தாக்கல் செய்­யப்­பட்­டுள்­ளது.

Leave a Reply