ஓமான் ஆடை நிறுவனம் : கட்டுநாயக்க முதலீட்டு வலயத்துக்கு இடமாற்றம்

நீர் கொழும்பு – படல்­கம பொலிஸ் பிரி­வுக்கு உட்­பட்ட ஹல்பே பகு­தியில் ஓமான் முத­லீட்­டாளர் ஹல்பான் அல் அல் உபைதி மீது இரா­ஜாங்க அமைச்சர் ஒரு­வரின் அர­சியல் அதி­கார பின்­னணி கொண்ட கும்பல் ஒன்று தாக்­குதல் நடத்­தி­யமை மற்றும், அவ­ரது ஆடை தொழிற்­சாலை மீதான தொடர்ச்­சி­யான அச்­சு­றுத்­தல்கள் தொடர்பில் குற்றப் புல­னாய்வுத் திணைக்­க­ளத்தின் சிறப்புக் குழு­வொன்று விசா­ர­ணை­களை முன்­னெ­டுக்கும் நிலையில், அந்த ஆடை தொழிற்­சாலை கட்­டு­நா­யக்க முத­லீட்டு ஊக்­கு­விப்பு வல­யத்­துக்கு இட­மாற்­றப்­ப­ட­வுள்­ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *