சிறுமியர் மற்றும் இள வயதுப் பெண்களின் தொடர் மரணங்களால் நாம் பாடம் கற்றோமா?

அண்மைக் கால­மாக நமது நாட்டில் இன மொழி மத வேறு­பா­டு­க­ளின்றி இள­வ­யதுப் பெண் பிள்­ளை­களில் பலர் சில காம வெறி­யர்­க­ளுக்கும் போதைப் பொருள் அடி­மை­க­ளுக்கும் தொடர்ந்தும் இரை­யாகி வரு­கின்­றனர்.

Leave a Reply