பள்ளிகளில் ஜும்ஆத் தொழுகை நடத்துவது தொடர்பில் பிரச்சினை தலைதூக்கியுள்ளது

நாட­ளா­விய ரீதி­யி­லுள்ள பெரும்­பா­லான பள்­ளி­வா­சல்­களில் ஜும்ஆத் தொழுகை தொடர்­பி­லான சிக்­கல்கள் தலை­தூக்­கி­யுள்­ள­துடன் இதனால் பல்­வேறு சமூக பிரச்­சி­னைகள் எழு­வ­தாக பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பினர் எம்.எச்.ஏ.ஹலீம் தெரி­வித்­துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *