இலங்கை ரூபாயின் பெறுமதியில் மாற்றம்!

அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி மேலும் வலுவடைந்துள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

இலங்கை மத்திய வங்கி விடுத்துள்ள அறிக்கையில் குறித்த விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) டொலர் ஒன்றின் கொள்வனவு பெறுமதி 295.63 ரூபாவாகவும் விற்பனை பெறுமதி 308.54 ரூபாவாகவும் இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.

Leave a Reply