முஸ்லிம் கவுன்ஸிலிடத்தில் அகில இலங்கை ஜம்இய்யத்துல் உலமா தெளிவு வேண்டுகிறது

நீதி­ய­மைச்சர் விஜே­தாஸ ராஜ­பக்ஷ பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்­க­ளுக்கு முஸ்லிம் விவாக, விவா­க­ரத்து சட்டத் திருத்தம் சம்­பந்­த­மான முன்­மொ­ழிவை வழங்­கி­ய­தற்­க­மைய பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்கள் அவர்­க­ளு­டைய கருத்­து­க­ளையும் குறித்த சட்­டத்­தி­ருத்­தத்தின் முன்­மொ­ழிவில் வர­வேண்­டிய திருத்­தங்­க­ளையும் முன்­வைத்­தார்கள். அதில் 18 முஸ்லிம் பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்கள் கையொப்­ப­மிட்­டி­ருக்­கி­றார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *