இம்ரானுக்கு எதிரான சதிவலை!

பா­கிஸ்தான் இஸ்லா­மியக் குடி­ய­ரசு ஆசியக் கண்­டத்தில் உள்ள அணு ஆயுத பலம் கொண்ட ஒரு நாடாகும். மக்கள் தொகை அடர்த்தி மிகுந்த நாடு­களில் பா­கிஸ்தானும் ஒன்று. அதன் ஆரம்­பமும் வர­லாறும் நோவினைமிக்­கது.

Leave a Reply