கட்டண திருத்தம் தொடர்பில் வெளியான அதி விசேட வர்த்தமானி! samugammedia

வெளிநாட்டு மற்றும் உள்நாட்டு திரைப்படங்கள், மேடை நாடகங்கள், இசை நிகழ்ச்சிகள் ஆகியவற்றிற்காக எந்தவொரு தனிநபர் / நிறுவனத்திடமிருந்து அறவிடப்படும் கட்டணங்களில் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

பொது செயல்திறன் சட்டத்தின் கீழ் இது தொடர்பான அதிவிசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

பொது செயல்திறன் சட்டத்தின் கீழ் இலங்கையில் பொது கண்காட்சிக்கான சட்டப்பூர்வ உரிமத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும் ஒவ்வொரு நபரும் / நிறுவனமும், கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி அந்தந்த விண்ணப்பத்தின் துணையுடன் உரிமக் கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும்:

அதன்படி வெளிநாட்டு படங்களுக்கான உரிமக் கட்டணம் ரூ. 40,000 முதல் ரூ. 20,000, உள்ளூர் படங்களுக்கு கட்டணம் ரூ. 15,000 முதல் ரூ. 10,000.

இசை மற்றும் நிகழ்ச்சிகளுக்கான உரிமக் கட்டணமும் பின்வருமாறு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது:

(i) உள்ளூர் கலைஞர்களின் பங்கேற்புடன் திறந்தவெளி நிகழ்ச்சிகள் – ரூ. 3,750.00

(ii) உள்ளூர் கலைஞர்களின் பங்கேற்புடன் ஒரு மண்டபத்தில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகள் – ரூ. 3,000.00

(iii) வெளிநாட்டு கலைஞர்கள் பங்கேற்கும் திறந்தவெளி நிகழ்ச்சிகள் – ரூ. 37,500.00

(iv) வெளிநாட்டு கலைஞர்களின் பங்கேற்புடன் ஒரு மண்டபத்தில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகள் – ரூ. 22,500.00

(v) தொலைக்காட்சி சேனல்களால் நேரடியாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட மேடை நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகள் – ரூ. 37,500.00

Leave a Reply