குர்ஆன் மத்ரஸாக்களின் கட்டமைப்பையும் பாடத்திட்டத்தையும் ஒழுங்குபடுத்த திட்டம்

முஸ்லிம் சமய பண்­பாட்­ட­லு­வல்கள் திணைக்­க­ளத்தில் பதிவு செய்­யப்­பட்டு இயங்­கி­வரும் குர்ஆன் மத்­ர­ஸாக்­களின் கட்­ட­மைப்பு மற்றும் பாடத்­திட்டம் என்­பன மீள் ஒழுங்­குப்­ப­டுத்­தப்­ப­ட­வுள்­ளன. இதற்­கான நட­வ­டிக்­கை­களை திணைக்­களம் முன்­னெ­டுத்­துள்­ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *