ஐந்தாவது வடமாகாண ஆணழகன் போட்டியில் சாதித்த மன்னார் இளைஞர்கள்! samugammedia

யாழ் மாவட்ட உடற்கட்டமைப்பு மற்றும் விருத்தி சங்கத்தினால்  வடமாகாண ரீதியாக இடம் பெற்ற ஆணழகன்களை தெரிவு செய்யும் போட்டியில் மன்னார் மாவட்ட இளைஞர்கள் இரு பிரிவுகளில் முதல் இடத்தை தமதாக்கி கொண்டுள்ளனர்

நேற்றைய தினம் சனிக்கிழமை யாழ்ப்பாணம் சரஸ்வதி மண்டபத்தில் இடம் பெற்ற உடற்கட்டமைப்பு மற்றும் ஆணழகன்களை தெரிவு செய்யும் போட்டியில் 65 கிலோ எடை பிரிவில் யஸ்லீன் முதலாம் இடத்தையும் 60 கிலோ பிரிவில் ஜென்சன் முதலாம் இடத்தையும் 75 கிலோ பிரிவில் லியோன் மூன்றாம் இடத்தையும் பெற்று மாவட்டத்திற்கு பெருமை சேர்த்துள்ளனர்.

Leave a Reply