ஹஜ் பதிவுக் கட்டணத்தை 2000 பேர் மீளப் பெறவில்லை

புனித ஹஜ் யாத்­தி­ரைக்­காக கடந்த காலங்­களில் 25 ஆயிரம் ரூபா பதிவுக் கட்­டணம் செலுத்தி தம்மைப் பதிவு செய்து கொண்­டுள்­ள­வர்­களின் விண்­ணப்­பங்கள் அனைத்­தையும் முஸ்லிம் சமய, பண்­பாட்­ட­லு­வல்கள் திணைக்­களம் இரத்துச் செய்­துள்­ளது.

Leave a Reply