எதிர்வரும் 21,22 ஆகிய திகதிகளில் ஈஸ்டர் தாக்குதல் விவாதம்! !samugammedia

ஈஸ்டர் ஞாயிறு தாக்குதல் மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பான விவாதத்தை எதிர்வரும் 21 மற்றும் 22 ஆம் திகதிகளில் நடத்த பாராளுமன்ற விவகாரங்களுக்கான குழு தீர்மானித்துள்ளது.

எதிர்க்கட்சிகளால் இந்த பிரேரணை கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply