மறக்கப்பட்டுவிட்ட வடக்கு முஸ்லிம்களின் துயரம்

1990 ஆம் ஆண்டில் வடக்­கி­லுள்ள முஸ்­லிம்கள் தமி­ழீழ விடு­த­லைப்­பு­லி­க­ளினால் பல­வந்­த­மாக வெளி­யேற்­றப்­பட்டு இந்த வாரத்துடன் சரியாக 33 வருடங்கள் பூர்த்தியாகின்றன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *